De stad Tsjernobyl ligt aan de rivier de Pripjat in het noorden van Oekraïne, niet ver van de grens met Wit-Rusland. De operatoren haalden hierop 20 van de 26 handbediende veiligheidsstaven omhoog. Considérée comme le plus grave accident nucléaire de l’Histoire, la catastrophe de Tchernobyl a marqué les esprits du monde entier. Le plus grave accident nucléaire de l'histoire s'est produit dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, non loin de la frontière biélorusse. L'épicentre de l'accident qui contribua à remodeler tous les territoires alentours. De luchtvoorzieningen waren zeer gunstig voor ons. Ik had op BRT-2 net het weerpraatje met Lutgart Simoens gehad. In Nederland kreeg het RIVM de opdracht om meer metingen te doen dan normaal. Dit cijfer zal volgens de World Health Organization nog stijgen naar 4000. C'est une nuit pas comme les autres dans la centrale. Het gaat bovendien alleen uit van externe straling, waarbij het effect van radioactieve stoffen die men op andere wijzen heeft binnen gekregen, zoals inhalatie, niet is betrokken.[18]. Doordat water ook neutronen absorbeert, zakte het vermogen nog verder. Et ce, malgré l'opposition de la Lituanie voisine. Vertalingen in context van "la centrale nucléaire de tchernobyl" in Frans-Nederlands van Reverso Context: Le 15 décembre 2000, l'Ukraine a définitivement fermé la centrale nucléaire de Tchernobyl. Pas 33 uur na de ramp kwam de evacuatie van de directe omgeving op gang. In april 2006 bracht Greenpeace een eigen rapport uit over de kernramp,[16] waarin gesteld werd dat het aantal aan de ramp gerelateerde overlijdens aan kanker rond de 93.000 zou liggen - tegenover de 4000 tot 9000 extra sterfgevallen als gevolg van kanker die in het VN-rapport werden genoemd - en het totale aantal doden rond de 200.000. Dans la salle de commande, tout le monde est à son poste. Zo gelden er volgens TORCH voor 374 boerderijen in Groot-Brittannië (anno 2019) nog steeds beperkende maatregelen en heeft ook veeteelt in Finland en Zweden nog steeds te kampen met de gevolgen van de ramp. In 1995 vroeg Oekraïne 900 miljoen dollar aan de G7-landen om de Tsjernobylinstallatie permanent stil te kunnen leggen. Centrale de Tchernobyl : retour sur les causes de l'accident. Nadat Oekraïne in 1991 onafhankelijk was geworden van de Sovjet-Unie, stond de nieuwe regering onder grote internationale druk om de energiecentrale, die 5% van het land van energie voorzag, te sluiten. De brandstofstaven smolten, en de druk steeg en veroorzaakte een stoomontploffing, die het 2000 ton zware dak van de reactor wegblies. [21] De schade is allicht niet alleen te meten in doden, omdat er ook andere effecten van de ramp in het spel zijn, bijv. Pourtant, cet incendie s'est propagé en bordure de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il y a quelques jours, des chercheurs de l’Université de Bristol (Royaume-Uni) ont déployé un robot Spot de Boston Dynamics dans la zone d’exclusion de X keer zoveel straling betekent dan eenzelfde X keer zo grote kans op kanker. 5000 mensen overlijden. Un drone dans la centrale de Tchernobyl. De autoriteiten van de Sovjet-Unie deelden pas op 29 april, drie dagen na de ramp, officieel mee dat er zich een ongeluk in een kerncentrale in Oekraïne had voorgedaan. Vinci Construction en Bouygues Construction). Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor, dat intussen tot verboden gebied werd verklaard. Reactor 4 van de kerncentrale explodeerde bij dit ongeluk. Tijdens een veiligheidstest werd de elektriciteitsproductie van reactor 4 verlaagd naar het niveau van een uitval, waarna de reactor niet meer regelbaar was en de elektriciteitsproductie snel klom, waardoor hij explodeerde. Fonctionnement centrale nucléaire tchernobyl Catastrophe nucléaire de Tchernobyl — Wikipédi . Dit waren veelal dienstplichtige soldaten, die in die veertig seconden een hogere stralingsdosis opliepen dan een gemiddeld persoon in zijn hele leven.[11]. Gebouwen in het verlaten Pripjat zijn overwoekerd en de stad zelf is niet eenvoudig als zodanig te herkennen. Maar op de lange termijn bleek het geen sterke constructie te zijn. De totale kosten voor het afschermen van de restanten van de centrale zouden naar schatting ongeveer 1,5 miljard euro zijn, waarvan het merendeel voor rekening komt van de New Safe Confinement, de betonnen boog over de reactor. [24], Op 12 februari 2013 stortte een deel van het dak van het voormalige turbinegebouw (zo'n 50 meter buiten de sarcofaag) in. Zouden er een aantal extra gevallen zijn ten gevolge van lage doses, dan zou dat op deze grote aantallen van 'natuurlijke' kankergevallen in het geheel niet aan te tonen zijn, omdat in het geval van een individuele patiënt nooit aan te tonen is of de ziekte door straling is ontstaan of niet (laat staan door natuurlijke achtergrondstraling of door Tsjernobyl). Pas daarna is men overgegaan tot de sluiting van eenheden 1 en 3. In 2013 werden trips naar Tsjernobyl weer mogelijk via onder meer een aantal particuliere reisorganisaties. De studie, The Other Report on Chernobyl (TORCH) oftewel 'Het andere rapport over Tsjernobyl',[17] komt tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa besmet werd met meer dan 4000 becquerel per vierkante meter en dat de gevolgen nog steeds zeer verstrekkend zijn. La Biélorussie doit démarrer ce samedi sa nouvelle centrale nucléaire d’Ostrovets, construite à seulement 40km de la capitale lituanienne voisine et entièrement financée par la Russie. Alexei Ananenko, Valeri Bezpalov et Boris Baranov n’ont pas pu empêcher l’explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, mais ils ont évité qu’une catastrophe d’une toute autre ampleur ne se produise. Het project kostte circa twee miljard euro en werd eind november 2016 afgerond. Dans les heures qui suivent, Pripyat la ville voisine, est entièrement évacuée. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en service depuis 1983, explose accidentellement lors de la réalisation d'un essai technique. [19] Doordat de Russische regering onjuiste informatie doorstuurde, was het voor de Europese landen heel moeilijk de gevaren van de ramp in te schatten en de gepaste maatregelen te treffen. [2][3], De naam van de stad is verbonden met het ongeval op zaterdag 26 april 1986 met de centrale. La centrale nucléaire de Tchernobyl (en russe : « Чернобыльская атомная электростанция »), aussi désignée sous le nom officiel de « centrale nucléaire V.I. De grafietbrand voerde een radioactieve rookwolk in de atmosfeer. Tchernobyl a une histoire riche datant de l'époque médiévale (mentionnée en 1193), et a eu une forte influence juive depuis le 16ème siècle (plus sur l'histoire juive dans notre blog (EN)).Tchernobyl a été fortement touchée par la Seconde Guerre mondiale et, sous l'Union soviétique, elle est devenue un centre de réparation navale basé sur la rivière Pripyat. La centrale nucléaire de Tchernobyl vue depuis les toits de la ville fantôme de Prypiat, évacuée en 1986. Het ongeval gebeurde op 26 april 1986 nabij de gelijknamige Oekraïense (toen nog deel van de Sovjet-Unie) stad Tsjernobyl, vlak bij de grens met Wit-Rusland. ированное предприятие Черно́быльская атомная электростанция Â», La centrale fonctionne encore pendant 14 ans, Le double sarcophage, en prévision d'un futur démantèlement, Le centre de stockage de déchets nucléaires, « plus de 50 mètres du sarcophage qui recouvre le réacteur accidenté en 1986 Â», « Tous les éléments instables ont été renforcés et, selon les conclusions d'experts, il tiendra au moins jusqu'en, Беларуская (тарашкевіца)‎, Srpskohrvatski / српскохрватски, 51° 23′ 21″ nord, 30° 05′ 58″ est, frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Documentaire en 2 parties d'une visite au cœur de la zone interdite entre Tchernobyl et Pripyat, Photos de la ville abandonnée de Pripiat et réacteur de la tranche, Vidéo de l'évolution du nuage radioactif (césium 137) au-dessus de l'Europe du 26 avril au 9 mai 1986, 25 ans d'imagerie satellite sur Tchernobyl, Chernobyl Recovery and Development Programme, A Tchernobyl, « il faut agir avant qu’il ne soit trop tard Â», « Centrale de Tchernobyl : un toit et un mur se sont effondrés dans un bâtiment Â», « Tchernobyl : un toit de la centrale s'est effondré ; 80 employés de Vinci et Bouygues ont été évacués « par précaution Â» Â», « Toit effondré à Tchernobyl : plus de peur que de mal Â» ; en l’état des informations, telle est la conclusion de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie, Réserve radioécologique d'État de Polésie, Agence internationale de l'énergie atomique, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrale_nucléaire_de_Tchernobyl&oldid=176557700, Page avec coordonnées similaires sur Wikidata, Article contenant un appel à traduction en anglais, Portail:Sécurité civile et sapeurs-pompiers/Articles liés, licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions, comment citer les auteurs et mentionner la licence. Ongeveer 3500 inwoners weigerden het gebied te verlaten. Tijdens het puinruimen werden de liquidators aan een enorm hoge stralingsdosis blootgesteld. Nu steeg het vermogen tot 200 MW, nog altijd minder dan de 700 MW die nodig was om de geplande test uit te voeren. Vanwege de nog steeds grote aanwezigheid van radioactiviteit woont er nu vrijwel niemand meer. Bij de brand en de explosie kwamen 31 mensen om. Nadat de brand geblust was en de grote brokken radioactief materiaal in de krater waren geworpen, werd reactor 4 ingepakt in een betonnen sarcofaag, die in november 1986 klaar was. Met name deze laatste schattingen zijn onnauwkeurig, omdat het merendeel van de extra doden ten gevolge van kanker, veroorzaakt door de ramp, te klein is ten opzichte van het aantal mensen dat sowieso zal overlijden aan kanker. Door de binnenstromende lucht vlogen de hete moderatorelementen, die van grafiet waren gemaakt, in brand. De ramp bracht het imago van kernenergie een flinke klap toe. Om 01:23:45 uur drukte een operator op knop AZ-5 voor een snelle noodstop, om alle regelstaven weer in de reactorkern te laten zakken. In België werd eerst geen enkele maatregel genomen, pas de dag erna kwam een advies om groenten extra te wassen en voor boeren om dieren op stal te houden. Van de radioactiviteit die men kent, moet eerst de natuurlijke radioactiviteit worden afgetrokken om de reële cijfers te krijgen, dus dat duurt een tijdje. Zo is de omgeving een waar natuurgebied geworden, waar allerlei bijzondere flora en fauna te vinden is. De dosis-effectrelatie voor zeer kleine doses is onderwerp van studie. Door een bedieningsfout of technisch toestelfalen ging de reactor op een gegeven moment onbedoeld in een bijna shut-down regime: het warmtevermogen viel terug tot 30 MW, veel minder dan de vereiste 700 MW die nodig was voor de test. Twee Duitse studies spreken elkaar tegen. Volgens de Duitse regering is het geld in het noodfonds in 2014 uitgeput.[27]. In de ochtend van 26 april 1986 werd in kernreactor nummer 4 van het complex een test uitgevoerd. Door deze belletjes nam de absorptie van neutronen verder af, waardoor het vermogen steeg. La semaine dernière, une équipe d’ingénieurs de l’Université de Bristol a visité la centrale nucléaire de Tchernobyl pour tester l’engin dans des circonstances très différentes. Op 29 november 2016 was de koepel daadwerkelijk voltooid en over de reactor geplaatst. De test werd toch doorgezet, en op 26 april om 01:05 uur schakelden de operatoren de waterpompen in. Découvrez en vidéo les vestiges de cette ville, inhabitée depuis près de 30 ans, alors qu'elle fut un modèle de l’architecture soviétique. De omgeving van Tsjernobyl en Pripjat is na de ramp afgesloten vanwege de hoge radioactiviteit. Ook stelt het TORCH-rapport dat de Tsjernobyl-ramp zal leiden tot tussen de 30.000 en 60.000 bijkomende doden als gevolg van kanker alleen. De kernramp van Tsjernobyl was de grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden. Bien que marquée marqué par la catastrophe de Tchernobyl, la Biélorussie a mis en activité, ce 3 novembre, sa première centrale nucléaire conçue et financée par la Russie. [5][6] Op 28 april ontstonden de eerste vermoedens dat de radioactiviteit uit de Sovjet-Unie kwam nadat enkele toeristen uit Finland geruchten over de ramp uit Kiev hoorden. - Nucléaire Le démantèlement du sarcophage de la centrale de Tchernobyl entre dans une nouvelle phase - Nucléaire S'abonner S'abonner Pass Créer mon compte Pass Se connecter Het meest gangbare risicomodel voor stralingsdoses gaat uit van een lineaire (evenredige) relatie tussen dosis en effect. Hierbij kan men ook de kerncentrale zelf bezoeken, al wordt men gecontroleerd door de SBU (Oekraïense geheime dienst), die de centrale bewaakt. Deze fall-out van het ongeluk trok over een groot deel van Europa. Daardoor ging de reactor nog heviger werken. Maar bij heel lage stralingsdoses gaat dit model niet op. Dit gebeurde midden in de nacht, toen de meeste inwoners van de nabijgelegen stad Pripjat sliepen. Doordat alleen draaiende turbines de pompen konden aandrijven, verminderde het waterdebiet en zo ook de absorptie van neutronen door het water. Dit 150 meter lange, 257 meter brede en 105 meter hoge bouwwerk in de vorm van een grote betonnen boog, werd op enkele honderden meters van de reactor gebouwd en is nadien via een rolsysteem op zijn plaats geschoven. Voor de ramp telde de stad ongeveer 15.000 inwoners. Door de snelle daling van het vermogen ontstond in de reactor een grote hoeveelheid jodium-135 en daaruit xenon-135, dat neutronen absorbeert (een zogeheten neutronengif) en daardoor de kernreactie vertraagt. Ik weet nog zeer goed dat het vrijdagvoormiddag was. Accident de Tchernobyl 1986 en Ukraine : le plus grave accident nucléaire. De kernramp van Tsjernobyl was de grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden. De kettingreactie werd onvoldoende geremd, en het reactorvermogen nam zeer snel toe. Eveneens in april 2006 brachten de Europese Groenen in het Europees Parlement een ander alternatief rapport uit dat tot veel verdergaande conclusies komt dan het rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Er volgde een explosie, waardoor de veiligheidsstaven klem kwamen te zitten op een derde van hun normale diepte. In eerste instantie zette de Sovjet-Unie op afstand bestuurbare wagens in om het radioactieve puin op te ruimen, maar de te hoge straling maakte deze wagens onbruikbaar. Enfin, la zone d'exclusion de trente kilomètres, où les traces d'activité humaine s'estompent peu à peu. En raison de sa faible… 31 acute, momenteel minder dan 100, mogelijk enkele duizenden extra gevallen van, In 2004 verscheen een documentaire van de BBC getiteld, In 2005 verscheen van de Amerikaans thrillerauteur, Twee jaar later, in 2007, verscheen het computerspel, In mei 2019 verscheen de Amerikaans-Britse mini-serie. De nieuwe stalen constructie was op dat moment half voltooid. In een Humo-artikel verduidelijkt Pien wat er werkelijk aan de hand was: 2 mei 1986 is voor mij de zwartste dag van mijn leven geweest. Niettemin deden en doen zich nog wel problemen voor, met betrekking tot de circulatie van het koelwater, en de scheurbestendigheid van pompen en leidingen op langere termijn. [13], Op 10 april 2015 werd een begin gemaakt met de ontmanteling van de drie centrales nummers 1, 2 en 3. [10], Na de explosie in de reactor was de eerste zorg om de brand te blussen, die was ontstaan na de ontbranding van koolstofmonoxide. Bien que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) se soit produite en 1986, ce lieu fait encore parfois la une des médias. Le camion se rend à la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Un drone a filmé le réacteur 5 de la centrale nucléaire tristement célèbre de Tchernobyl en Ukraine. Onder de 600.000 mensen die ten gevolge van deze kernramp de hoogste stralingsdosis opgelopen hebben (de 'liquidatoren', de mensen die zijn geëvacueerd uit de 'uitsluitingszone' van 30 km en de huidige bewoners van de strictly controlled zones [meer dan 15 Ci/km2]), zullen naar schatting in totaal zo'n 4000 doden vallen. Om 01:23 uur sloten ze de stoom naar de turbines af. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en service depuis 1983, explose accidentellement lors de la réalisation d’un essai technique. Crédit image : atomically speaking / CC BY-NC-ND 2.0 Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, une série d’erreurs pendant un essai de sécurité entraînent l’explosion du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl … Het was het zwaarste ongeval met een kerncentrale waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. En ik weet nog heel goed dat ik gezegd heb: "Voor ons bestaat er niet het minste gevaar". Er worden reizen naar Tsjernobyl georganiseerd om deze natuurweelde te bekijken. [28], Schatting van het aantal slachtoffers door de WHO, Controverse over berichtgeving en effecten, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Chronologisch overzicht van de ramp: oorzaak, maatregelen en gevolgen, Website verzorgd door Zwitserland en de Verenigde Naties over de gevolgen van de nucleaire ramp, Rapport "Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation" van het IAEA, Website met reportages, gemaakt door een inwoner van Kiev, https://www.ad.nl/nieuws/25-jaar-na-tsjernobyl-misschien-wel-100-000-doden~a63d139d/, https://www.project-syndicate.org/commentary/turning-point-at-chernobyl, Weerman moest zwijgen over 'atoombom' boven België (Standaard.be), http://www.fr-online.de/panorama/spezials/japans-katastrophe/-nie-wieder-sushi-/-/8118568/8248854/-/index.html, Ukraine Declares Chernobyl Exclusion Zone Safe, Nieuw beschermend schild bereikt kernreactor Tsjernobyl, Oekraïne begint ontmanteling kerncentrale Tsjernobyl, The Chernobyl Catastrophe - Consequences on Human Health, The Other Report on Chernobyl (TORCH) - Executive summary and conclusions, Chernobyl haunts engineer who alerted world, Arrêt de la Cour, affaire Mamère c. France, Oekraïne begint bouw sarcofaag Tsjernobyl, Ukraine: Chernobyl nuclear roof collapse 'no danger', Collapse of Chernobyl nuke plant building attributed to sloppy repair work, aging, Dringend geld nodig voor Tsjernobyl-centrale, http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/timeline/, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernramp_van_Tsjernobyl&oldid=57628116, Wikipedia:Lokale afbeelding anders dan op Wikidata, Wikipedia:Artikel mist referentie sinds november 2018, Wikipedia:Alle artikelen die een referentie missen, Wikipedia:Artikel mist referentie sinds maart 2015, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. L'accident a été provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur no 4 conduisant à la fusion du cœur. Lénine », est une centrale nucléaire à l'arrêt depuis 2000, située en Ukraine dans la ville de Pripiat, à 18 km au nord-ouest de Tchernobyl, 16 km de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, et environ 110 km au nord de Kiev.